อัลบั้มรูป : กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.6 และม.3 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา จ.ตรัง
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]