ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับนักเรียน
สำหรับคุณครูและบุคลากรทั่วไป
สำหรับผู้ปกครอง
  • 07 ต.ค. 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
  • 15 ต.ค. 2562 ติวสอบ YCT1 และ YCT2
  • 21 ต.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
  • 28 ต.ค. 2562 กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ
  • 31 ต.ค. 2562 สอบ YCT1 และ YCT 2