ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับนักเรียน
สำหรับคุณครูและบุคลากรทั่วไป
สำหรับผู้ปกครอง
  • 01 พ.ค. 2563 จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
  • 12 พ.ค. 2563 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น อ.1-อ.3 ป.1-5 ม.1-2 รับผลการเรียน ภาคเรียน 2/2562